+48 537 193 890

To się opłaca!

Współpraca z nami owocuje polepszaniem parametrów decydujących o wydajności produkcyjnej fermy.

Satysfakcja hodowcy z naszej współpracy jest dla nas najważniejsza. To po  prostu musi się opłacać. Poniżej przedstawiamy analizy i wyliczenia pokazujące opłacalność stosowania odpowiedniej opieki weterynaryjnej.

Ferma trzody chlewnej w cyklu zamkniętym

W dzisiejszych czasach ferma musi być prowadzona profesjonalnie. Ale co to znaczy? Z naszymi klientami pracujemy systematycznie, dbając o zdrowie powierzonych nam w opiekę zwierząt i wsparcie zootechniczne. Nasza praca polega na polepszaniu wyników decydujących o wydajności produkcyjnej fermy.

Należą do nich:

 • dobrostan zwierząt,
 • minimalizacja ilości upadków na każdym etapie produkcji,
 • cykliczność loch,
 • plenność,
 • konwersja paszy,
 • …i wiele innych, w ostatecznym rozrachunku mających wpływ na wynik finansowy.

Podsumowując wyniki produkcyjne z całego roku, najważniejszym parametrem jest zawsze Ilość sprzedanych zwierząt (tuczników lub warchlaków), w przeliczeniu na jedną statystyczną lochę.

Każda ferma świń z którą współpracujemy ma przygotowaną profilaktykę swoistą, dostosowaną indywidualnie do aktualnego statusu zdrowia świń bytujących w fermie oraz technologii zastosowanej w gospodarstwie. Szybko reagujemy na wszystkie niepożądane odstępstwa od przyjętych założeń. Jako pierwsi jesteśmy w stanie wdrażać w praktyce udoskonalenia i nowości, wymyślone i sprawdzone w innych krajach i na różnych kontynentach.

Aby z hodowcami osiągać wspólne cele skupiamy się na rejestrowaniu danych produkcyjnych. Do ich interpretacji wykorzystujemy różne narzędzia analityczne. Są to proste arkusze Excela, specjalistyczne oprogramowania do obsługi ferm, oraz autorskie rozwiązania, uzupełniające wiedzę o stanie zdrowia i możliwościach produkcyjnych fermy.

Dla przykładu, taki sposób dokonywania analiz, pozwala nam na wdrożenie konkretnych działań ograniczających zużycie antybiotyków w fermie. Obecnie wiele się o tym mówi. Włączamy się w te działania, starając się wdrażać je w obsługiwanych przez nas fermach, mimo że mało kto podaje przykłady na konkretne rozwiązania. Dla nas pomocna jest wiedza o używanych w fermie lekach. Wiemy ile tych antybiotyków zużywamy, znamy również wartość tych leków. W oparciu o wyliczenia prowadzimy szczegółową analizę. Dopiero wówczas zastępujemy antybiotyki skuteczniejszą i tańszą profilaktyką swoistą albo korektą technologii.

Niewielu zdaje sobie sprawę z tego co w gospodarstwie należy poprawić w pierwszej kolejności. To że warto liczyć pokazujemy na 2 poniższych przykładach:

Na prowadzenie analiz „nigdy nie ma czasu”, jednak wspólne rozmowy oceniające obecną sytuację, a później wyciąganie wniosków na przyszłość pozwalają być nam wszystkim dużo bardziej konkurencyjnym na rynku.

Ferma nastawiona na tucz

Prowadzenie fermy specjalizującej się w tuczu warchlaków obarczone jest bardzo dużym ryzykiem. Ryzyko to wynika obecnie z dwóch przyczyn:

q

Potencjalne problemy zdrowotne skutkujące:

 • dużą ilością upadków
 • niekorzystnym współczynnikiem konwersji paszy
 • koniecznością wdrażania dodatkowych szczepień profilaktycznych
 • potrzebą leczenia awarii w stanie zdrowia.
q

Nieprzewidywalność cen:

 • zakupu warchlaków
 • sprzedaży tuczników
 • kosztów paszy

Ferma nie może generować strat. Odpowiednia troska o dobrostan zwierząt zwróci się każdemu hodowcy. Współpraca z nami polega na zapobieganiu i ograniczaniu problemów pojawiających się w trakcie trwania tuczu.

Wiedza i doświadczenie to klucz do sukcesu. Bazujemy na zasobie wiadomości uzyskanych z tysięcy poprowadzonych przez nas tuczy. Posiadamy wiedzę o warchlakach pochodzących z wielu różnych źródeł, zarówno z Polski, Danii, ale też i innych krajów. Każdy „kolczyk” ma swoją specyfikę i historię. Zaplanowanie odpowiedniej profilaktyki i bardzo szybka i właściwa reakcja na zdarzenia jakich możemy się spodziewać po zakupie zwierząt, dają gwarancję znacznego ograniczenia ryzyka i strat.

Prowadzenie fermy nastawionej na tucz warchlaków, mimo wielu potencjalnych zagrożeń, jest obecnie bardzo popularne. Ryzyko niepowodzenia można jednak zminimalizować współpracując z pewnymi i zaufanymi partnerami. Dotyczy to każdego elementu tej skomplikowanej układanki, także dostawcy warchlaków, dostawcy paszy i dodatków żywieniowych, z którymi staramy się ściśle współpracować.

MASZ PYTANIA?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Podczas spotkania lub rozmowy telefonicznej odpowiemy na Wszelkie Państwa pytania i wątpliwości odnośnie świadczonych przez nas usług.

Biuro:
ul. Sikorskiego 4
10-088 Olsztyn
Czynne w godzinach:
pn-pt 8:00-15:00
tel. +48 537 193 890
mail: biuro@vet-com.pl

Siedziba spółki:
ul. Jagiellońska 71
10-237 Olsztyn

Gabinet małych zwierząt:

Sklep dla hodowców: